Disciplines

De produkten die bij Pustjens Metaalbewerking vervaardigd worden zijn veelal enkel fabrikaten. De klant komt met een probleem en er wordt samen met de klant naar een oplossing gezocht. Dit gebeurt veelal mondeling maar soms is er ook een tekening of een gedetailleerde omschrijving vereist. In een enkel geval worden er zelfs berekeningen en officiele werktekeningen gevraagd, deze worden dan in samenwerking met een constructeur opgesteld.

We verdelen onze disciplines in vier hoofdgroepen:

Staal
RVS
Aluminium & Titanium
Reparaties & onderhoud


Deze vier disciplines omvatten vaak dezelfde bewerkingen, maar de metaalsoorten vragen om andere aandachtspunten. Ook zijn er voor de soorten op zich veel gelijkende produkten. Toch is er in de werkplaats een duidelijke scheiding tussen het alluminium- en het RVS-gedeelte met ijzer en herstelwerkzaamheden. Natuurlijk gaan we onze produkten ook zelf monteren. De reparatiewerken gebeuren meestal op locatie en/of bij de klant zelf.